"DOKUD TANČÍM, BYŤ I JEN SKRZ MYŠLENKU, VÍM ŽE ŽIJI A UŽÍVÁM SI RADOST BYTÍ!" osobní motto

Pohyb JáMy

Spoluzakladatelka a tanečnice

 - více o nás na webu https://pohybjamy.webnode.cz/


OHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI

 Tančím nejen s parkinsonem

Lektorka - Pohyb a tanec na židlích a mimo ně

Od roku 2016 do roku 2020 jsem byla součástí úžasného projektu Tančím s parkinsonem, kdy jsem vedla hodiny pohybu a tance pro lidi s parkinsonem a seniory v Turnově. Některé okamžiky z projektu jsou zachyceny na webu https://inclusivedance.eu/explore/reflexion-on-dance-classes-for-parkinsons-from-lucie-class-leader/ , zde je zachycena zpětná vazba od účastníků https://inclusivedance.eu/explore/reflection-on-the-dance-classes-for-parkinson-from-one-parkinson-dancer-and-his-wife/ , no a něco v té době o mé práci a o mně https://inclusivedance.eu/explore/lucie-pfeiferova/

OdRaz (taneční skupina)

Spoluzakladatelka a tanečnice

V létě roku 2018 vznikl nápad mě a Mirči zkusit propojit spolupráci skrz dvě organizace a oslovit dva úžasné lidi Zuzku a Toma a společně vytvořit vystoupení na akci Společně nejen na jevišti. Během let vzniklo několik představení a my se o ně mohli veřejně podělit hned v rámci několika různých akcí. Naše působení jsme završili v roce 2022 představením Setkání v tanci.

NABÍDKA VYSTOUPENÍ A DÍLEN PRO ORGANIZACE A VEŘEJNOST

 Aktivity probíhají u vás v organizaci, v přírodě či na jiném společně dohodnutém místě. 

Studium a sdílení zkušeností

Inspiraci a zkušenosti čerpám především z programu Vědomé Tělo, které jsem studovala čtyři roky u Reny Milgrom. Rok jsem studovala tanečně pohybovou terapii pod Moving Self Institut v ČR s mezinárodní certifikací, kde jsem studium sice nedokončila, ale získala spousty cenných zkušeností. Nové podněty získávám i díky tvorbě s mými kamarády z Pohybu JáMy. Účastnila jsem se například: Soma Festival, Improvisit, akreditovaný seminář Objevujeme tancem aneb Letní škola na Konzervatoři Duncan Centre, Čchi-kung rodiny Čchuan, aj.